What if the founders of the religions instead had said something like this:
– Tell others about our religion, and welcome those who voluntarily leave their old faith to join with us instead.

Tänk om grundarna av religionerna istället uttryckt sig mer som detta:
– Berätta för andra om vår religion, och välkomna dem som frivilligt lämnar sin tro för att istället förenas med oss i vår tro.

( Peter )