I ett radioprogram diskuterade några personer den svenska lagen om sjöfylleri. En person tycktes anse att det var för hårt med samma regler till sjöss som till lands, med ett resonemang som ’på land mer folk och affärer, så onykter förare kan orsaka mer skada’.

Något får mig att tro att den personen inte varit så långt utanför Stockholms tullar…

(Tidningstuggen)