Jag har inte sett så mycket om motorsport i svenska nyhetsmedia under sommaren. Det tycker jag är jättebra. Det betyder att det inte skett några allvarliga olyckor – för det är ju det som brukar visas…

I haven’t seen much about motor sports in the Swedish news media during our summer. I think that is wonderful. It means that there haven’t been any serious accidents – which is what they seemingly like to show…

(Eva)