I tv-nyheter visas ibland intervjuer med människor som vill vara anonyma. Varför visar de då delar av de intervjuade människorna, till exempel bakifrån, över huvud taget?

I en dagstidning fanns ett reportage om ett homosexuellt par, som var tvungna att hålla sin kärlek hemlig i sitt land. Varför hade artikeln fotografier av paret?

/Tidningstuggen